Ο καιρός στο Πόρτο Ράφτη Αττικής

Πόρτο Ράφτη   Lat:37.89   Lon:24.00

Κωπαϊδα         Lat:38.45   Lon:23.14

Μέγαρα           Lat:37.98   Lon:23.38